Pisa – nye norske resultater idag kl 11.00

Her kan du følge pressekonferansen direkte:

http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=5686

HURRA, 15åringene våre leser bedre igjen 🙂
PISAundersøkelsen viser at vi er tilbake på OECD gjennomsnitt i lesing. Vi har klart å snu den negative trenden fra 2006, og har fått til økt lesekompetanse. Særlig gledelig er det at vi har løftet de svakeste leserne.

Det fremdeles et helt skoleår som skiller gutter og jenter i leseferdigheter, og det er en kjempeutfordring. Dette deler vi med resten av Europa.
Sverige har en nedadgående kurve på leseferdighetene, så vi har ihvertfall klart å gjøre noe annerledes enn dem. Finland ligge fremdeles langt foran.
Det ble takket fra talerstolen på pressekonferansen: lærere, rektorer, foreldre … jeg ventet på det bittelille ordet: bibliotekarer, men det kom ikke. Vi er som lærere å regne 🙂