Månedlige arkiver: november 2010

Seminar om nettbasert idesamling i Bergen 2. des. 2010

UiA har fått i oppdrag å iverksette deler av det statlige «Program for skolebibliotekutvikling» . Ett av oppdragene er å utvikle en nettbasert idesamling for informasjonskompetanse med progresjon fra 1, klasse til videregående. Seminardeltakerne var invitert for å bidra til videre diskusjon om hva UiA bør arbeide videre med, hvem som skal være målgrupper og … Fortsett å lese Seminar om nettbasert idesamling i Bergen 2. des. 2010

Vurderingsskjema for informasjonsskompetanse i vgs

Albertine AAberge ved Sogndal VGS har utarbeidet et vurderingsskjema for informasjonskompetanse! Dette er et nyttig verktøy når vi skal dokumentere at elevene faktisk har økt sin kunnskap på dette viktige område. Hun ønsker at mange er med og kommenterer på dette, og hun har lagt ut et google doc : https://docs.google.com/document/d/1Zfdwcx8r-0kBhcLsHu1SOEECFSEsBHgCGyWBcftYvzc/edit?hl=en# Du kan også delt … Fortsett å lese Vurderingsskjema for informasjonsskompetanse i vgs

Bibliotekarstilligene i Bærumsskolen beholdes?

Budstikka.no melder om at det er bred politisk enighet om at ungdomsskolene i Bærum bør beholde bibliotekarstillingene. Venstrepolitiker sier følgende: «For ungdom er det viktig å lære å forstå og vurdere kvalitet på informasjon. Det kan bibliotekarene». http://www.budstikka.no/nyheter/bibliotekarene-reddet-1.5802400 Saken behandlers i sektorutvalget 16. nov.

FAU i Bærum protesterer mot skolebibliotekkutt

Bærums-foreldre ga tirsdag 9. nov 2010 uttrykk for sitt syn på de foreslåtte kuttene på skolesektoren overfor politikere og kommuneadministrasjon. Det er i følge Budstikka det foreslåtte kuttet i ungdomskolebibliotekene som vekker mest harme: http://www.budstikka.no/nyheter/skolekutt-vekker-foreldreharme-1.5791552 Sektorutvalget skal legge frem endringsforslag til budsjettet 16. november. Kl 17.00 samme dag er det planlagt en demonstrasjon i Sandvika … Fortsett å lese FAU i Bærum protesterer mot skolebibliotekkutt

Leserinnlegg i Budstikka 9. november

Tidligere blogginnlegg har orientert om bred mobilisering i Bærum for at politikerne ikke skal kutte bibliotekarstillingene i ungdomsskolene. Budstikka (lokalavis for Asker og Bærum) publiserte i dag 9. november to leserbrev fra henholdsvis leder av NBF Avdeling Skole Randi Lundvall og av sekretæren Åsne Hestnes. Leserinnleggene fikk sentral plassering på side 2 og 3 i … Fortsett å lese Leserinnlegg i Budstikka 9. november