Virkeplan 2010-2011

I tidlligere blogginnlegg er det lagt ut referat fra NBF avdeling skoles årsmøte på Hamar 16. mars 2010. På dette møtet ble det vedtatt ny virkeplan, og denne presenteres her:

Formål og virkeplan for NBF avdeling skole 2010 (vedtatt 16.03.2010)

Formål

NBF avdeling skole skal:
– arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling
– arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket.
– arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek
– være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek

Virkeplan 2010-2011

* Faglig engasjement
Gjennom artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser skal NBF avdeling skole spesielt fokusere på
– nødvendigheten av å øke stillings- og tidsressursen i barne- og ungdomsskolen
– behovet for fylkeskommunale koordinatorer for bibliotekene i videregående skole
– Nasjonalt leseår slik at dette også er et anliggende for skolen
– Bibliotekmeldingen
– Utviklingsprogram for skolebibliotek
– aktuelle saker og henvendelser

* Medlemskontakt og profilering
NBF avdeling skole skal
– holde medlemsmøter i forbindelse med faglige møter
– videreutvikle samarbeid med fagforumene i vgs.
– videreutvikle hjemmesiden og skolebibliotekbloggen
– samarbeide med NBFs hovedstyre, SiN (Skolebibliotekarforeningen i Norge), Nasjonalt kompetansenettverk for skolebibliotek, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle instanser

* Internasjonalt engasjement
IFLA – seksjon for skolebibliotek. Deltakelse og lederverv i IFLA – seksjon for skolebibliotek. Dette inkluderer kontakt med ENSIL og IASL