Elevenes "kunnskapsarbeid" i skolebiblioteket

Den Nationella Skolbiblioteksgruppen har kartlagt hva som finnes beskrevet og forsket på i Sverige innen viktige områder for skolebibliotek. De har sett på «elevernas skolarbete som det visar seg i skolbliblioteket»

De har hatt et par hovedspørsmål:
  • Hvordan samarbeider / samarbeider ikke lærere og skolebibliotekarer? Er det forskjell mellom fagmiljøene?
  • Hvordan er de forskjellige «kunnskapsområden» representert i skolebiblioteket?
  • Hva lærer den blivende lærer om skolebiblioteket, og «hur det framtreder» i skolens pedagogiske arbeid?
  • Hva lærer blivende skoleledere / rektorer om skolebiblioteket?
  • Hva betyr «tillämpningen av kunnskapsbegrepp» i skolen og i skolebiblioteket?
  • (beklager knoting, men de svenske termene er mer presise noen steder)
Jenny Henning Ingmarsom er den som har gjennomført denne studien.
Vi i NBF – skole vil selvsagt lese og skrive mer om denne studien, og så kan vi jo ønske veldig sterkt å få gjort noe tilsvarende her i Norge!
Studien peker på at:
«Att söka, värdere och sammanställa information utgör en komplex samling förmågor, vars komplexitet inte minskar med antalet källor och medier som används.
Samtidigt med den tekniska utvecklingen har undervisningen gått från lärarstyrd kateterundervisning till ett elevcentrerat och undersökande arbetssätt, vilket förutsättar att eleverna använder många källor i sin informationssökning. Detta ställer nya krav på såväl elever och l¨rare som skolebibliotekarier. Därmed ökas behovet av välutrustade skolbibliotek samt informationskompetenta lärare och bibliotekarier.»