Månedlige arkiver: april 2010

Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole

Referat fra årsmøte i NBF avdeling skole HAMAR 16. 03. 2010 KL. 10.00-11.30 (Bilde: Biblioteket Hamar katedralskole) SAKSLISTE: 1. Innkalling og saksliste godkjent 2. Frøydis Toland ble valgt til møteleder og Åsne Hestnes referent 3. Årsmelding. Åsne Hestnes leste årsmeldingen. Denne ble godkjent. 4. Regnskap. Aud Tåga gikk gjennom regnskapet. Revisjonsberetning delt ut. Regnskap og … Fortsett å lese Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole

Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan

Bror v. Krogh, bibliotekar ved Kongsberg videregående skole og leder av fagforum, Buskerud, hadde mandag 26. april et innlegg på BibliotekNorge-lista der han oppfordrer kunnskapsminister, kulturminister og nasjonalbibliotekar til å sørge for at skolebibliotek får en plass i en fremtidig nasjonal bibliotekplan: «Nasjonalbiblioteket kan etter alt å dømme få ansvar for en overordna bibliotekplan for … Fortsett å lese Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan

Elevenes "kunnskapsarbeid" i skolebiblioteket

Den Nationella Skolbiblioteksgruppen har kartlagt hva som finnes beskrevet og forsket på i Sverige innen viktige områder for skolebibliotek. De har sett på «elevernas skolarbete som det visar seg i skolbliblioteket» De har hatt et par hovedspørsmål: Hvordan samarbeider / samarbeider ikke lærere og skolebibliotekarer? Er det forskjell mellom fagmiljøene? Hvordan er de forskjellige «kunnskapsområden» … Fortsett å lese Elevenes "kunnskapsarbeid" i skolebiblioteket