Årsmøte i NBF skole

NBF avdeling skole holder årsmøte tirsdag 16.3 kl 10.30 på NBFs bibliotekmøte på Hamar.
Saker til Årsmøtet bes sendes innen 11.2 til undertegnede.
Etter Årsmøtet holdes et medlemsmøte. Velkommen!
Vennlig hilsen
Randi Lundvall,
leder NBF avdeling skole