Spennende viderutdanning i Nordland for skolebibliotekarer i vgs

VGS Bibliotekarmøte i Nordland 1.10

Trond Lekang, Høgskolen i Bodø,
Han informerte om et planlagt studium :
Pedagogikk for biblioteksansatte.Videreutdanning i veiledning eller i pedagogikk.
Tar utgangspunkt i planen til Nordland, og skolebibliotekløftet og IFLA
Han hadde plukket fram noen av målene fra de nevnte styringsdokumentene.
Støtte og fremme utd.mål
utvikle og oppmuntre
tilby muligheter til å skape
gi trening
Det mangler ikke på fine verb! Og her er det mye å ta utgangspunkt i for å lage et godt studium.

Praktisk er det tenkt at det skal være en: Studiemodell 10 stp våren 2010 – en modul, en ped.gruppe blandt skolebibliotekarene har utarbeidet en ønskeliste. En lang og spennende liste: elevens verden, veiledning, tilpasset opplæring, kildebruk osv…
Høgskolen i Bodø utvikler studietilbudet, i samarb med NFK og ped. gruppa. De utvikler flere moduler hvis det er interesse, dette handler mye om økonomi.
Jeg som var på besøk fra Drammen ønsker å delta som fjernstudent, dette er helt sikkert spennende for mange.
Skolebibliotekarene i Nordland er så heldige at de får betalt studiet av fylkeskommunen!

3 kommentarer om “Spennende viderutdanning i Nordland for skolebibliotekarer i vgs

  1. Takk for besøket, Siv Marit, og takk for flott foredrag! Ja, det blir spennende med det planlagte videreutdanningstilbudet. Bibliotekansatte i videregående skoler i Nordland har etterspurt pedagogisk kompetanse og vi har det også med i den strategiske bibliotekplanen. Bibliotekfaglig ressurssenter tok kontakt med Høgskolen og de tente på vår ide om et kompetansegivende videreutdanningtilbud. Forarbeidet er lagt av vår egen «ped.gruppe». Vi skal nå i møter med høgskolen for å få lagt den endelige fagplanen Nordland fylkeskommune satser på bibliotek i vgs og dette er en del av kompetansehevinga.Dette er primært et opplegg for Nordland, men vil vurdere å utvide «kundekretsen». Jeg var tidligere i uka hos vgsbibliotekarer i Steinkjer og flere der ble interessert. Vi kommer ut med informasjon dersom det blir aktuelt for flere! Merete Hassel, Bibliotekfaglig ressurssenter på Bodin vgs

  2. Hva dere får til ! Veldig inspirerende å høre om for oss i Akershus også. Her er vi forøvrig i gang med et arbeid for å få skolene med på å spleise på en koordinatorstilling for bibliotekene i fylket. Fått positive tilbakemeldinger så langt – kan tyde på at tida er moden nå ? Vi håper det. Noen synspunkter på hvor stor ressurs som trengs ? Vi er ca 30 skoler fordelt på 3 regioner.

Det er stengt for kommentarer.