Skolbibliotek kan bli nyckelfaktor

Les den spennende artikkelen:
— röster från ett panelsamtal om skolbibliotek
19 oktober 2009 Stefan Pålsson

Louise Limberg sier:
«Vi lever i ett enormt informationsöverflöd, vilket innebär att informationshantering och källkritik är viktigare än någonsin. Limberg menar därför att den ytliga faktainlärningen och informationsredovisningen i skolan måste ersättas av en undervisning där den kritiska förståelsen av innehåll och sammanhang är avgörande. Och här gäller det att kunna dra nytta av lärarens och skolbibliotekariens skiftande perspektiv och kunskaper.»