Paneldebatt på NNBK

Debatt:
T. K. Knutsen : Digitalisering, lagring og formidling, er det det kommer til å dreie seg om. Les begge meldingene! De fysiske husene er viktig, selv i digitaliseringstiden. Skolebibliotekene er et viktig tiltak. Frykt ikke, et større beløp kommer i følge Tove Karoline Knutsen!

Lena Jensen: Robuste og omstillingsvennlige enheter er målet med denne meldingen! Leseåret kan være en satsning som kommer ut på helsestasjonene f.eks. Fylkesbibliotekenes rolle er ikke tydelig nok, og dette må avklares bedre.

Monica Deildok: Økonomi er avgjørende for å utvikle sektoren! Vi hører at det skal komme, men det må påpekes. Sektoren har foretatt en enorm omstilling, uten innsprøyting av midler i det hele tatt. Meldinga har endel nedvurderende formuleringer, av type biblioteka er prega av gårsdagens løysingar.. Programerklæringene er gode, vi skal følge dem opp.

Anne Hustad: Bruke meldinga til å skape en politikk! Vi skal greie å få midler. Se ikke etter det verste, finn de beste og jobb etter dem! NBF har mye å gjøre her, meldingen tilater mye, åpner for kreativitet. Det er problematisk at så mange av tiltakene skal vurderes. Det som er veldig problematisk er strukturen som er skisert. Utviklingsoppgavene bør også legges ut på de gode bibliotekene. Bygg opp flere gode ressurser. Bygg ikke bare opp nasjonalbiblioteket.

Lena Jensen: Ikke alle skolebibliotek er som Breivang! Ofte vises hun ned på bomberom i kjelleren når hun ber om å få se skolebiblioteket, og unnskyldninen er «Vi hadde ikke flere grupperom, skjønner du» Hvordan skal politikere skjønne at skolebibliotek er viktig, når ikke rektorene gjør det!

Salen: