Månedlige arkiver: mai 2009

NNBK : Bibliotekmeldingen legges fram av Leikny Haga Indregaard

Giske har utfordret sektoren til å delta i Kulturløftet 2.0, og dette gjelder fortsatt utover våren. På bibliotekene skal kunnskapsnasjonen kjennes. For oss gjelder denne setningen : «betre og utvikla skulebiblioteka» Kan skoleNorge hente noe i tenkningen rundt modellbibliotek? Selv om de fleste av oss har hørt hva Erik Newth mener om leseløft, så kommer … Fortsett å lese NNBK : Bibliotekmeldingen legges fram av Leikny Haga Indregaard

Skolebibliotekstatisktikk fra Sverige

«Drygt en av tio skolenheter har varken bibliotek eller någon samling av böcker. Detta innebär att cirka 250 000 elever inte har tillgång till skolbibliotek i någon form. Folkbiblioteken används i hög grad som en kompletterande resurs. Skolans användning av folkbiblioteket är sällan reglerad i något avtal.» Les mer her http://ow.ly/5151