Lena Jensen: om lobbyvirksomhet

NBF avdeling Skole er en organisasjon som skal og vil drive lobbyvirksomhet. Har vi noe å hente når SVs Lena Jensen snakker på Nordnorsk bibliotekkonferanse? I tillegg trenger vi tips til å jobbe politisk opp mot de politikere som lager rammene for våre egne arbeidsplasser. Vi spisser ørene og hører på en profilert bibliotekpolitiker:

Hvordan skal vi nå fram til politikerne med informasjon om vår virksomhet?
Vanlige feil

 • for sent på banen
 • bruker tid på feil partier ogeller personer
 • uproffe med skriftlige materiale: Mål blir skissert men ikke hvordan man skal nå målene. Vær konsis og konkret.
 • ber om komitehøringer uansett
 • å være masete
 • dårlig mediehåndtering – biblioteksektoren må bli bedre på å bruke media til å fronte virksomheten.

Metoder for effektive lobbyister

 • kjenne Stortingets og de folkevalgtes rutiner – ikke kom for seint!
 • ha oversikt over saksordfører og «skygge» samt andre nøkkelpersoner SVs May Hansen vil feks være saksordfører for bibliotekmeldinga. Finn fram til folk som brenner for saken.
 • kjenne partienes standpunkter, les partiprogrammer
 • bruk egne medlemsblad og nettsider
 • merk deg representanters uttalelser
 • vær fleksibel og løsningsorientert
 • sett deg raskt inn i saker
 • bruk blogg, hjemmesider og twitter – effektiv måte å komme i kontakt med politikerne uten å gå omveier
 • spiss budskapet (hva, hvorfor og hvordan)
 • riktig «timing»
 • bruk tiden effektivt i komitehøring
 • troverdighet og faglighet – vi må tørre å løfte den frem

Pressearbeid

 • doser ros og ris riktig – gi gode skussmål når det er på sin plass samtidig som man peker på veien videre.
 • spør alltid: hvem er det jeg forsøker å nå?

Kunnskapssamfunnet og Skole – kommer til å være 2 av de viktigste valgkampsakene fram mot valget i år. Lena Jensen: Ett av de viktigste svarene her er bibliotek!