Kunnskapsbasert bibliotekspraksis, Lena Nordheim HiBe

Foredrag på Nordnorsk bibliotekskonferanse.
Kunnskapsbasert praksis, hva er det?

Består av tre ting:
Forskningsbasert kunnskap, Erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap /brukermedvirkning.
Er et begrep fra Helsesektoren, men er en metode som kan brukes når man tar avgjørelser i alle sektorer.

Refleksjonen:
Hvorfor gjør vi det vi gjør på jobben?
Vil jeg gjøre nye ting?
Vil jeg gi slipp på det gamle?

Sjekk litteraturen, ev. nettet, søk etter informasjon.
Bakgrunnspørsmål, ønsker en generell oversikt på et område,
Forgrunnsspørsmål, Ønsker spesifikk kunnskap for å kunne ta en beslutning / Utføre en handling

SPICE – verktøy for å konkretisere spørsmålene

Hvor skal vi finne svar?
Tre kilder : kunnskap om brukerne, kunnskap fra erfaring, kunnskap fra forskning.
Hvor skal vi søke etter forskning? Vi har to store databaser innen biblioteksfaget. LISA og LISTA, LISTA er gratis gjennom ebsco. ERIC er også gratis tilgjengelig på nett.

Vurder artiklene du finner. Hva var formålet med studie?

Sjekklister for å vurdere det en finner. Hvor overførbart er denne forskningen?

eblip.net.au er en ressursside for evidencebased librarianship

Mulighet til å lære mer på Høgskolen i Bergen!