Høgskolebiblioteket som skolebibliotek – Anette Kure

Foredrag på Nordnorsk bibliotekskonferanse
(http://www.hiof.no/index.php?ID=635&lang=nor)
Bibliotekarene dro på studietur til Dublin, de skulle bygge nytt bibliotek. Møtte subject librarians der, og ideen om kontaktbibliotekarer kom. De delte fagene mellom seg etter kvalifikasjoner og interesser. Kontaktbibliotekarordningen gjelder for avd. Halden.
Hva gjør kontaktbibliotekaren?
Alt som har med det faget å gjøre i samarbeid med seksjonene, med fokus på studentene! Innkjøp, kat/klass, kassering og samlingsutv., Undervisning (Ideelt sett :))
De som ikke ville undervise slapp i utgangspunktet, men etter en stund så alle at den kontakten som opprettes med faglærere og studenter er så viktig, så nå underviser alle.
Løpende kontakt med fagavdelingene.
Jobbet mye med å integrere biblioteket i alle fag, har et vedtak i høgskolestyre om at det skal inn i alle fagplaner!
De utenlandske studentene kommer rett til biblioteket, vil ha bibl.undervisning, de har noe med seg, uansett om de kommer fra Polen, Russland eller Canada. De lærer noe på lavere nivå som ikke norske elever har med seg!
Informasjonskomp. i alle fagplaner. Vedtak om obligatorisk kurs i akademisk skriving for alle nye studenter. Bibl. representert i alle sentrale utvalg.
Studentenes nivå og læreres kompetanse.
Hva kan de?
Plagieringer og fusk,
Arbeidsgruppe nedsatt: Utarbeide kriterier, og differensierte reaksjonsmåter

Gode eksempler:
Statsvitenskap: Vanlig søkeopplæring, Offentlige publikasjoner, eksamensoppgaver i metodedelen siste 2 år

Lurer dere på noe : annette.kure@hiof.no

2 kommentarer om “Høgskolebiblioteket som skolebibliotek – Anette Kure

  1. Hei
    På Bodin videregående skole og maritime fagskole har vi i flere år operert med begrepet kontaktbibliotekarer inspirert av skolens kontaktlærerordning. Vi er 3 fast ansatte bibliotekarer som har delt skolen utdanningsprogram mellom oss etter kompetanse og interesse. Fin måte å bli enda bedre kjent med utvalgte fagområder, bygge opp egen kompetanse, medievalg, undervisning, delta på faglige møter og ha et samarbeid med lærere etc. Samtidig veldig ok for lærerne å ha «sin» bibliotekar.
    Flott Halden!
    mvh Merete Hassel

  2. Ordningen med kontaktbibliotekar skal straks innføres ved eget bibliotek – en av de viktigste ideene jeg tar med meg fra Nordnorsk Bibliotekkonferanse!

Det er stengt for kommentarer.