Månedlige arkiver: mai 2009

Delte meninger om Kildekritikk og opplæring i skolen

Delte meninger denne måneden : Barn og unge i nettverksamfunnet «Vi kan ofte høre elever ironisere over lærernes manglende tekniske ferdigheter. Men selv om elevene vet hvordan de skal taste inn søkeord i Google eller lage profil på Facebook, så har de som regel liten eller ingen kompetanse når det gjelder for eksempel kildekritikk. Dette … Fortsett å lese Delte meninger om Kildekritikk og opplæring i skolen

Skolebibliotek er et av temaene i spørreundersøkelsen fra U.dir

I disse dager svarer rektorene på en tredjedel av landets skoler på en spørreundersøkelse fra U.dir. Undersøkelsen er laget av NIFU step, og et av de fire emnene det spørres om er skolebibliotek! Dette er en del av program for skolebiblioteksutvikling, og det vil bli en årlig spørring i 4 år framover. Det er viktige … Fortsett å lese Skolebibliotek er et av temaene i spørreundersøkelsen fra U.dir

Melding fra Sverige

Bloggen En IKT-pedagogs funderinger melder at «Regjeringen vil se flere skolebibliotek» http://ikt-pedagog.blogspot.com/2009/05/regering-vill-se-fler-skolbibliotek.html Når får vi tilsvarende melding her i Norge?

Lena Jensen: om lobbyvirksomhet

NBF avdeling Skole er en organisasjon som skal og vil drive lobbyvirksomhet. Har vi noe å hente når SVs Lena Jensen snakker på Nordnorsk bibliotekkonferanse? I tillegg trenger vi tips til å jobbe politisk opp mot de politikere som lager rammene for våre egne arbeidsplasser. Vi spisser ørene og hører på en profilert bibliotekpolitiker: Hvordan … Fortsett å lese Lena Jensen: om lobbyvirksomhet

Innspill til bibliotekmeldingen

NBF avdeling Skole skal innen mandag 11. mai komme med innspill til NBFs hovedstyre om bibliotekmeldingen. Dette skal vi diskutere på vårt medlemsmøte som holdes etter årsmøtet i dag 14.30 ved Breivang videregående skole. Har du kommentarer til bibliotekmeldingen som handler om skolebibliotek – bruk muligheten til å kommentere her slik at vi kan samle … Fortsett å lese Innspill til bibliotekmeldingen

Høgskolebiblioteket som skolebibliotek – Anette Kure

Foredrag på Nordnorsk bibliotekskonferanse (http://www.hiof.no/index.php?ID=635&lang=nor) Bibliotekarene dro på studietur til Dublin, de skulle bygge nytt bibliotek. Møtte subject librarians der, og ideen om kontaktbibliotekarer kom. De delte fagene mellom seg etter kvalifikasjoner og interesser. Kontaktbibliotekarordningen gjelder for avd. Halden. Hva gjør kontaktbibliotekaren? Alt som har med det faget å gjøre i samarbeid med seksjonene, med … Fortsett å lese Høgskolebiblioteket som skolebibliotek – Anette Kure

Kunnskapsbasert bibliotekspraksis, Lena Nordheim HiBe

Foredrag på Nordnorsk bibliotekskonferanse. Kunnskapsbasert praksis, hva er det? Består av tre ting: Forskningsbasert kunnskap, Erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap /brukermedvirkning. Er et begrep fra Helsesektoren, men er en metode som kan brukes når man tar avgjørelser i alle sektorer. Refleksjonen: Hvorfor gjør vi det vi gjør på jobben? Vil jeg gjøre nye ting? Vil jeg … Fortsett å lese Kunnskapsbasert bibliotekspraksis, Lena Nordheim HiBe

Kombinasjonsbibliotek

Fra NBF avdelings skoles parallellseminar under Nordnorsk bibliotekkonferanse: Liv Evju vs. Aud Tåga om kombinasjonsbibliotek 6. mai, kl. 10.00-10-45 Liv Evju: Erfaringer med kombinasjonsbibliotek: Hva skal til for at det skal bli en optimal løsning for begge typer bibliotek? Utfordringer: – De er ulike: Skolebibl. er et instrumentelt bibliotek og en del av skolens ped. … Fortsett å lese Kombinasjonsbibliotek

Skoleledelse og skolebiblioteket – et lykkelig partnerskap

Foredrag holdt på Nordnorsk bibliotekskonferanse: Er det en sammenheng mellom skolebibliotek og leseferdighet? Her må vi få fram dokumentasjon. Alle politiske dokumenter nevner hvor viktig det er at skolebiblioteket er en del av læringsressurser. Jakola skulle ønsket at han hadde tatt disse honørordene mer på alvor tidligere. Det må ikke være sånn at vi har … Fortsett å lese Skoleledelse og skolebiblioteket – et lykkelig partnerskap

Paneldebatt på NNBK

Debatt: T. K. Knutsen : Digitalisering, lagring og formidling, er det det kommer til å dreie seg om. Les begge meldingene! De fysiske husene er viktig, selv i digitaliseringstiden. Skolebibliotekene er et viktig tiltak. Frykt ikke, et større beløp kommer i følge Tove Karoline Knutsen! Lena Jensen: Robuste og omstillingsvennlige enheter er målet med denne … Fortsett å lese Paneldebatt på NNBK