Månedlige arkiver: april 2009

Verdens bokdag

Hva skjer rundt om på skolebibliotekene? Det er helt sikkert et yrende liv. På Drammen vgs hadde vi lanseringsfest for elevene som skriver til bokbloggen vår http://bfkleser.blogspot.com På Sandvika vgs oppfordrer bibliotekarene elvene til helt enkelt å komme og låne en bok http://metaingrid.blogspot.com På Høybråten deler Kjetil Kolstad i ForeningenLes ut bøker til alle, og … Fortsett å lese Verdens bokdag

Klipp fra St.meld.nr 23 (2008-2009) Bibliotek

Vi kommer med kommentarer til meldingen etterhvert, her kommer noen klipp: «Kap 4.3.2 Skulebiblioteket Skulebiblioteka står i ei særstilling som bibliotek på grunn av si nære tilknyting til skulen som eigarinstitusjon, og fordi læreplanane er styringsdokumentet. Skulebiblioteket er ein del av den pedagogiske verksemda og skal medverke til å realisere verdiar, læringsmål og innsatsområde i … Fortsett å lese Klipp fra St.meld.nr 23 (2008-2009) Bibliotek

Bibliotek mot frafall

Siste nummer av tidsskriftet «Utdanning» (nr 8/2009) har på s. 30 en flott 2-siders artikkel om skolebiblioteket på Breivang videregående skole. Biblioteket ble som mange vet, kåret til «Årets bibliotek» i 2008. Artikkelen har fokus på at satsing på skolebibliotek gir uttelling mht å redusere antall elever som dropper ut av videregående skole. Det er … Fortsett å lese Bibliotek mot frafall

Bli medlem av NBF avdeling Skole!

NBF er en forening med innflytelse som driver et aktivt lobbyarbeid både ovenfor sentrale og lokale myndigheter. Spesialgruppen Skole jobber spesielt med saker som angår skolebibliotek. Dersom vi skal fortsette å ha innflytelse i forhold til de bestemmende myndigheter både nasjonalt og lokalt, trenger både NBF sentral og spesialgrupper som oss en stor medlemsmasse i … Fortsett å lese Bli medlem av NBF avdeling Skole!

Opplæring i kildekritikk

Birgithe Schmann-Olsen og jeg hadde et innlegg om informasjonskompetanse på Ung 3.0 konferansen. (http://www.flickr.com/photos/buskfyb/) Jeg kom i snakk med en lærer og en skolebibliotekar fra ungdomsskolen etter foredraget. Læreren var veldig entusiastisk og ville gjerne starte opp med de kursene vi har utviklet. Mens skolebibliotekaren påpekte at med hennes veldig begrensede time-ressurser hadde hun ingen … Fortsett å lese Opplæring i kildekritikk

Twitter som pensum for britiske skolebarn

I Aftenposten i dag 1. april skriver Espen A. Eik i en kommentar om Twitter. Han redegjør enkelt for hva «twitring» og «tweets» er, og viser til at The Telegraph melder at britiske skolebarn nå skal utvikle forståelse for nettsamfunn som Twitter. http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article3008885.ece Som skolebibliotekarer må vi stadig oppdatere oss. Eik påpeker at «den flate … Fortsett å lese Twitter som pensum for britiske skolebarn