Utfordring til grunnskolene!

Nå er det mulighet for å søke om prosjektmidler fra Universitetet i Agder – Program for skolebibliotekutvikling:

Prosjektene det søkes midler til, skal ta utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i leseopplæringen i alle fag. Med den pedagogiske rollen menes:
• å stimulere til lesing
• å gi opplæring og veiledning i informasjonskompetanse
• å utvikle ressursene i skolebiblioteket for bruk i alle fag

Denne satsingen blir det spennende å følge framover!