Større fokus på sakprosa og informasjonskompetanse

Kunnskap for å forstå

KIRSTEN KALLEBERG, leder, Landslaget for Norskundervisnings (LNU) skriftstyreASTRID ELISABETH KLEIVELAND, ansvarlig redaktør, Norsklæreren LNU (Aftenposten, Publisert: 21.03.09 kl. 09:15)

I sin artikkel om sakprosa setter de dette inn i en spennende sammenheng:

«Skoleelvene trenger kompetanse for å kunne vurdere påliteligheten i dagens flom av tekster. Sakprosaundervisning kan gi slik kunnskap.

Arbeidet med sakprosa i skolen kan dermed fungere som et dannelsesverktøy som gir elever kompetanse til å møte viktige utfordringer i dagens samfunn. I møtet med informasjonsoverfloden blir arbeid med kildekritikk og teksters pålitelighet viktig. Elevene trenger også en kritisk kompetanse for å navigere best mulig i møte med nye samfunnsspørsmål og temaer. Vi ser da at sakprosaundervisning i skolen står sentralt i arbeidet med å skape en kritisk og levende offentlighet.» http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2989740.ece