Pedagogiske tekster i biblioteket – masteroppgave

Bibliotekarene (vgs) i Vestfold har vært på et spennende foredrag!

Heidi Kristin Olsen har skrevet en masteroppgave på Høgskolen i Vestfold:
Pedagogiske tekster i biblioteket.
Det følgende er sakset fra abstraktet i bibsys:
«I denne oppgaven undersøkes hvordan biblioteket kan bidra til å styrke fagansattes informasjonskompetanse i en høgskole.

Resultatene av undersøkelsene indikerer at fagansatte ønsker et aktivt og offensivt bibliotek. De ønsker informasjon og opplæring i forhold til bruk av de digitale ressursene, og mener at biblioteket kan spille en viktig rolle i forhold til deres egen søkekompetanse. Resultatene tyder på at fagansatte trenger et differensiert tilbud av pedagogiske tekster, det meldes om behov for alt fra søketjeneste utført av biblioteket til vebbaserte søkekurs. Annen forskning viser at det har skjedd store endringer i brukernes søkeatferd på vebben de siste årene, og at dette også bør få konsekvenser for bibliotekenes virksomhet, hvis biblioteket ønsker å beholde sin sentrale posisjon i høgskolen. Den teknologiske utviklingen, sammen med endrete rammevilkår, krever stor grad av endringsvilje i bibliotekene. Endringene bør også komme tydelig til syne i bibliotekets pedagogiske tekst. Resultatene viser at det trengs mer forskning og utviklingsarbeid på dette feltet, hvis bibliotekene skal spille en sentral rolle framover for høgskolens fagansatte og studenter.»
Vi var flere fra vgs, og alle var enige om at dette er også svært viktig for oss!

En kommentar om “Pedagogiske tekster i biblioteket – masteroppgave

Det er stengt for kommentarer.