Mange spennede artikler om lesing og skolebibliotek i Aftenposten

Leselyst i krisetider
Mette Hofsødegård, Barnebokanmelder i Aftenposten (25. mars 2009)

Hun skriver om det viktige motivasjonsarbeidet skolebibliotekarene gjør i forhold til leselyst!

«Men når kommunene nå kvesser spareknivene for alvor – til tross for krisepakker fra Regjeringen – skjelver både folkebibliotek og skolebibliotek. For rådmenn og ordførere er deperate, og bøker er nå en gang ikke bygg- og anleggsbransje. Selv om man kan holde en bok i hånden, er den nokså immarteriell når det kommer til stykke. men leselyst er likevel en seriøs samfunnsinteresse, var det ikke slik? Det melder seg et spørsmål når budsjettene barberes: Hvem skal være lesemotivatorene som jobber systematisk og langsiktig? Kan de spennende enkeltprosjektene virkelig erstatte arbeid som kompetente bibliotekarer driver til daglig, integrert i undervisningshverdagen, på hundrevis av skoler?»
(Denne art. var ikke søkbar på nettet enda, men den kommer forhåpentlivis)

Bibliotek en skattkiste
JORON PIHL, professor INGEBJØRG TONNE, førsteamanuensisbegge avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo (Publisert: 16.03.09 kl. 12:56)

Aftenposten om hvordan det gode samarbeidet i Rinkeby i Sverige har ført til gode resultater. Og de påpeker at vi har et stykke igjen i Norge:
«Norsk skandale.
Men i Norge er det ikke engang krav om at hver skole skal ha et skolebibliotek. En undersøkelse av skolebiblioteker i 2007 viste at gjennomsnittlig bemanning på skolebibliotekene i Norge var 5,4 timer pr. uke. Dette er en skandale! Hver skole bør ha et godt skolebibliotek som fungerer som et læringssenter for elever og lærere. Da må skolebiblioteket være bemannet hele skoletiden – gjerne lenger – med bibliotekar eller lærer med skolebibliotekutdanning. Et godt skolebibliotek er en døråpner til folkebiblioteket. Folkebiblioteket er en uvurderlig samarbeidspartner for skolebiblioteket.»
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2980576.ece