Finnes det noen koordinator-ressurs andre steder enn i Nordland?

Merete Hassel forteller om hvordan de gjør det:
Hos oss ønsket fylkeskommunen å legge hele ressursen til en skole i 1994, prøveprosjekt i 3 år, jeg starta i 1997 og rollen har vel endret seg underveis i takt med nye utfordringer i vgs.
Kan ikke si eksakt hvor stor ressurs vi har – men vi har jo fått flere nye stillinger knyttet til oss over årene bl.a pga ressurssenterrollen – det har ført med seg litt av hvert.
Jeg er leder, men vi er flere som gjør ressurssenterting – har f.eks ei anna som er bedre på katalog enn jeg!
Vi har også nedsatt noen små ressursgrupper i fylket. Vi fungerer på mange måter litt som fylkesbiblioteket gjør i en del andre fylker.
For meg har det vært viktig å hele tiden jobbe opp mot utdanningssektor, utd.sjefen, saksbehandlerne, rektorkollegiet, opplæringssenteret etc. Jeg reiser på utd.avd, får dekket møter og kurs etc, Styringsgruppa består av folk fra flere skoler. Vi har fast kontaktperson i utd.avd

4 kommentarer om “Finnes det noen koordinator-ressurs andre steder enn i Nordland?

  1. Under arbeidet med «Strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012», var en av de sentrale strategiene å etablere en koordinatorfunksjon for skolebibliotekene i fylket. Da strategiplanen skulle behandles politisk, blei tiltaket om koordinatorfunksjonen endra på grunn av dårlig økonomi i utdanningsetaten. Tiltaket har nå følgende ordlyd: «Vurdere å etablere koordinatorfunksjon for skolebibliotekene.» Om denne funksjonene heter det: «En koordinator skal være pådriver i skolebibliotekspørsmål og skolebibliotekenes kontaktperson i forhold til utdanningsetaten og fylkesbiblioteket. Koordinatoren skal også ha kontakt med systemleverandøren og leverandører av digitale ressurser. Koordinatoren skal arrangere møter og kurs for skolebibliotekarne og samarbeide nært med utdanningsetaten og fylkesbiblioteket for blant anna å følge opp strategiplan for skolebibliotek i Troms og skolebibliotekprogrammet utarbeidet av kunnskapsdepartemenetet.»
    Det er utdanningsetaten som har ansvar for å følge opp dette tiltaket.
    Det er viktig at det finnes en koordinatorfunksjon og at denne er forankra i utdanningsetaten. Det er utdanningsetaten som er skoleier og som skoleeier eier den også skolebibliotekene. Fylkesbibliotekene er rådgivere for skoleeierne og skal samarbeide med dem, men skal ikke overta deres oppgaver og ansvar.

  2. Koordinatorens arbeid kan være viktig innad i bibliotekene også, med så mange skolebibliotekarer som jobber alene til daglig er det en fordel at noen organiserer kontakt og samarbeid.

    Jeg havnet som nyutdannet for noen år siden som eneste bibliotekar på et skolebibliotek i Nordland. Bare det at det første uka jeg var på jobb ringte et menneske og presenterte seg som koordinator for bibliotekene, ønsket meg velkommen og fortalte litt om skolene og samarbeidet og hvordan ting fungerte, og sa at jeg bare kunne ringe henne om det var noe jeg trengte hjelp til, betydde enormt mye.

  3. Det er jeg helt enig i. Det er vanskelig å komme inn i skolens liv, og for mange oppleves det veldig ensomt å være eneste bibliotekar i kollegiet. Så selv om det er verdens beste jobb, så må vi støtte hverandre. I Buskerud blogger vi sammen, og vi prøver å jobbe tett sammen med planer og utvikling. I tilegg til at vi i handlingsplanen ønsker oss en koordinator-ressurs.

  4. NBF avdeling Skole ønsker å få oversikt over hvordan det står til i hvert enkelt fylke rundt omkring i landet når det gjelder dette med koordinator for videregående skole. Jeg har vært på Ung 3.0. i dag og traff folk som kunne opplyse om at Østfold har 15% stilling til koordinatorressurs. Fint om de som sitter på opplysninger om dette, kan bruke denne bloggen til å informere oss. I tillegg er det viktig å vite noe om hvor mange videregående skoler som finnes i fylket.

Det er stengt for kommentarer.