12.3.2020

Årsmøtet i NBF skole utsettes

På grunn av koronaviruset er vi nødt til å utsette årsmøtet i NBF skole. Vi satser på å gjennomføre årsmøtet digitalt og kommer tilbake med informasjon om når og hvordan.

16.2.2020

Skolebibliotek kan forsvinne fra opplæringsloven

Ny opplæringslov ( NOU 2019 : 23 Ny opplæringslov ) foreslår å fjerne begrepet skolebibliotek fra lovteksten, og å gi kommunene frihet til å organisere bibliotektjenestene som de ønsker. NBF Skole leser lovforslaget som et sterkt signal om at Opplæringslovutvalget ikke anser skolebibliotek som en del av skolenes pedagogiske arbeid eller som en rettighet for elevene.   … Fortsett å lese Skolebibliotek kan forsvinne fra opplæringsloven

14.2.2020

Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Bibliotekforening, avd. skole torsdag 19. mars 2020 kl. 17.15. til 18.15. Møtet finner sted på Scandic Maritim Hotel i Haugesund, møterom Finnøy. Foreløpig dagsorden: Konstituering av årsmøtet. Valg av møteleder og referent. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styrets beretning mars 2018 – februar 2020. Revidert regnskap for … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte

14.2.2020

Referat fra styremøte 7.februar 2020

Telefonmøte i Teams kl. 08:30 – 09.30 Møteleder: Mari Hopland Referent: Ingrid Svennevig Hagen 1. Godkjenne referat fra styremøte 2.12.2019. Møtereferat godkjent. 2. Årsmøtet i NBF skole, torsdag 19. mars, kl. 17.15 Innkalling til årsmøtet blir sendt til våre medlemmer innen 19. februar. 3. Handlingsplan 2020–2022 Styret jobber med handlingsplanen, frist 2. mars. 4. Bibliotekmøtet … Fortsett å lese Referat fra styremøte 7.februar 2020

23.1.2020

Referat fra styremøte 2.desember 2019

Digitalt møte kl14.30 – 15.30. Tilstede: Hans-Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland, Anne Brit Ingholm, Veronica Mørch. Forfall: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup. Referent: Mari Hopland Saker Godkjent referat fra styremøtet 10.9.2019 2. Årsmøte avholdes i Haugesund torsdag 19.mars kl17.15. Valg 2020 Valgkomitéen innstiller 9 kandidater til årsmøtet, pluss revisor. Årsmøtet velger 1 Leder, … Fortsett å lese Referat fra styremøte 2.desember 2019

Gå til nyhetsarkiv >