Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017

Hvordan kan skolebiblioteket bidra til å utvikle elevenes lesekompetanse og læring?

25.april 2017 –  kl10.00-16.00 – Bodø

Meld deg på her.

Program:

10.00 Velkommen. Mari Hopland, leder NBF Skole

10.05 Åpning. Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune

10.15 Stormen bibliotek og skolene i Bodø. Biblioteksjef Trud Berg og pedagog Anja Veronica Hanssen, Stormen bibliotek.

10.30 Lesing i system i kommune og skole. Rektor Even T. Sagebakken, Spangereid skole, Lindesnes kommune

Pause

11.30 Leseglede på timeplanen. Skolebibliotekar Line H. Hjellup, Spangereid skole, Lindesnes kommune

12.15 Lunsj

13.15 «Betydning av lesing – fra barnehage til universitet». Professor Thomas Nordahl, Høyskolen i Hedmark

Pause

14.45 Sakprosa: En ny litterær bølge, men ikke for ungdom? Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !Les

15.10 Om lesing er så viktig, hvem har ansvaret?  Forfatter Ingunn Aamodt

16.00 Avslutning. Mari Hopland, leder NBF Skole

(Det kan bli endringer i programmet.)

Praktiske opplysninger

Pris kr 850.

Institusjoner/personer som er medlem i NBF Skole kan delta til rabattert pris kr 700.

Påmelding åpen fram til søndag 9.april – Meld deg på her.

Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017 blir holdt på Scandic Bodø. NBF Skole

Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017 er et seminar om skolebibliotek i grunnskolen. Programmet er relevant for skoleledere, skoleeiere, lærere og bibliotekarer i kommune og fylkeskommune.

NBF Skole har tidligere arrangert Sørnorsk skolebibliotekseminar 2015 på Lindesnes og Nordnorsk skolebibliotekseminar 2016 i Tromsø. Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017 arrangeres av NBF Skole i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek.

Spørsmål?

Ta kontakt med Line Hansen Hjellup, nestleder i NBF Skole, Line.Hjellup(a)lindesnes.kommune.no