Statistikk, forskning og infografikk

NBF Skole jobber for å få bedre statistikk på skolebiblioteksområdet. Tall om bemanning, ressurser og bruk av norske skolebibliotek kan du i dag finne hos Nasjonalbiblioteket, i kommunenes Kostra-tall og Utdanningsdirektoratets spørsmål til skolenorge, blant annet.

Rapporten Evaluering av program for skolebibliotekutvikling 2009-2013, NIFU rapport 4-2014, viser at skoler som satser på systematisk bruk av skolebibliotekene i leseopplæringen får bedre lesere.

I USA forsker Library Research Service på sammenhengen mellom skolebibliotek og økt læring og leseferdigheter. Rapporter om effekten av skolebibliotek kan leses her, School Library Impact Studies. De viser en sammenheng mellom gode skolebibliotek og bedre ferdigheter hos elevene.

Universitetet i Agder er nasjonalt ressurssenter for skolebibliotek og driver videreutdanningen Skolebibliotekkunnskap. Nettstedet skolebibliotek.uia.no samler aktuell informasjon om skolebibliotek.

Skolebibliotek-brosjyre_Page_1

Skolebibliotek-brosjyre_Page_2