Arkiv: Referater

Referat styremøte 23. september 2015

Tilstedet (telefonmøte): Line Hansen Hjellup, Aud Tåga, Bernt -Lage Breivoll og Frøydis Totland Meldt forfall: Mari Hopland Saksliste1. Godkjent referat fra 5. august 2. Organisasjonsmøtet og styremøte 29. – 30. november Bernt, Aud, og Frøydis kommer ikke. Fysisk styremøte blir da ikke aktuelt så vi finner et tidspunkt for telefonmøte i stedet. Line må på … Fortsett å lese Referat styremøte 23. september 2015

Referat styremøte 5. august 2015

Tilstedet (telefonmøte): Line Hansen Hjellup, Åsne Hestnes( til 09.00), Mari Hopland og Frøydis Totland Saksliste Godkjent referat fra styremøte 5.juni.  (Frøydis publiserer).  Nasjonal bibliotekdag 26.august Vi prøver å få publisert leserinnlegg som lages i forbindelse med valget. (Frøydis) Valg 2015, leserinnlegg, Brosjyrer skal etterhvert være tilgjengelig i bibliotekbutikken på NBF sine sider. Mari har mottatt … Fortsett å lese Referat styremøte 5. august 2015

Referat styremøte 5. juni 2015

Tilstedet (telefonmøte): Åsne Hestnes, Bernt- Lage Breivoll, Aud Tåga, Frøydis Totland og Mari Hopland Saksliste Godkjent referat fra styremøte 23.april. Sørnorsk Skolebibliotekseminar – regnskap Regnskapet er godt innenfor rammen av det vi budsjeterte med. Pga mange deltager har vi brukt mindre egenkapital enn det vi hadde regnet med. 3. Det 75.norske bibliotekmøte – Tromsø mars … Fortsett å lese Referat styremøte 5. juni 2015

Referat styremøte 23.april 2015

Tilstedet (telefonmøte): Åsne Hestnes, Line Hjellup Hansen, Mari Hopland og Frøydis Totland Meldt forfall: Bernt Lage Breivoll og Aud Tåga Saksliste: 1. Sørnorsk skolebibliotekseminar, Lindesnes 14. april 2015 – gjennomføring: alt fungerte godt og alle foredragsholdere leverte som forventet. Deltagere var kjempe fornøyd. Inger Berg Wilhelmsen har publisert om seminaret på UiA sine sider. – … Fortsett å lese Referat styremøte 23.april 2015

Referat styremøte NBF skole 21. januar 2015

Tilstede (telefonmøte): Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland, Aud Tåga, Bernt Lage Breivoll og Åsne Hestnes (på deler av møte) Saksliste 1. Godkjent referat fra styremøtet 3.desember 2014. 2. Sør-Norsk Skolebibliotekseminar Lindesnes april. Budsjett og pris må avklares før invitasjon kan sendes. Aud og Line snakker sammen og avklarer budsjett i løpet … Fortsett å lese Referat styremøte NBF skole 21. januar 2015

Referat fra styremøte i NBF Skole, 3.desember (skype-møte)

Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland og Bernt Lage Breivoll Forfall: Aud Tåga Saksliste:  Referat fra styremøtet i Oslo  godkjent Seminar Lindesnes 14. april – Line orienterte og lager et forslag til program Det skal være mulig å nå fra Gardermoen på dagen, evt. felles drosje fra flyplassen. Skolesjef, rektor, og … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Skole, 3.desember (skype-møte)

Referat styremøte NBF skole 30.10.14

Haraldsheim, Oslo. Kl13.00 – 18.00. Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland og Bernt Lage Breivoll Meldt forfall: Aud Tåga Saksliste 1. Referat styremøte 24.09 godkjent 2. Innkalling og saksliste godkjent 3. NBF Skole – styrearbeid: Formål og virkeplan gjennomgått punkt for punkt. Vi har brukt virkeplanen for å prioritere styrets arbeid … Fortsett å lese Referat styremøte NBF skole 30.10.14

Konferansen «Skolbibliotek 2014»

Neste år planlegger NBF Skole å arrangere en skolebibliotekkonferanse, og for å bli inspirerte, deltok Line Hansen Hjellup og Ingrid Svennevig Hagen på konferansen «Skolbibliotek 2014: Pedagogiskt samarbete och gemensamt fokus – för en bättre skola«.    Konferansen ble arrangert av Teknologisk Institut i Stockholm og varte i to dager. Programmet var variert og praksisnært. … Fortsett å lese Konferansen «Skolbibliotek 2014»

Referat styremøte i NBF Skole 24.09.14

Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup og FrøydisTotland Forfall: Aud Tåga, Mari Hopland og Bernt Lage Breivoll Saksliste 1. Referat godkjent. referat fra sist styremøte, 13.08.2014. 2. Seminar for skolebibliotek i grunnskolen 2015. Er arbeidsgruppa i gang? Arbeidet er fortsatt på tenkestadiet. Kan det være mulig å legge konferansen til Lindesnes? Line tar kontakt … Fortsett å lese Referat styremøte i NBF Skole 24.09.14

Referat styremøte 13. august 2014

Referat styremøte i NBF Skole 13.august 2014 kl 09.00 (Telefonmøte) Tilstedet: Mari Hopland, Aud Tåga, Frøydis Totland og Ingrid Svennevig Hagen Meldt frafall: Line Hansen Hjellup og Bernt Lage Breivoll Saksliste: 1. Godkjent referat sist styremøte 14.05.2014 . 2. Økonomirapport ved kasserer Aud. Aud orienterte. Grunnstøtten er kommet inn automatisk på konto, men for å … Fortsett å lese Referat styremøte 13. august 2014